Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

PO Ryby 2014 – 2020

9959
Celem projektu pt. „Zagospodarowanie turystyczne na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin” jest budowa i wyposażenie placów rekreacyjnych stanowiących infrastrukturę przeznaczoną dla turystyki i wypoczynku.Celem projektu pt. „Zagospodarowanie turystyczne na terenie Gmin Dąbrówka i Radzymin” jest budowa i wyposażenie placów rekreacyjnych stanowiących infrastrukturę przeznaczoną dla turystyki i wypoczynku.
Projekt zakłada wybudowanie i wyposażenie dwóch ogólnodostępnych placów rekreacyjnych w urządzenia obejmujące: elementy siłowni pod chmurką, postój rowerowy ze stacją naprawy rowerów, urządzenia placu zabaw, oraz makiety ryb o charakterze edukacyjnym.
Niespotykane na tym obszarze makiety ryb 3D (pierwsze takie miejsce w województwie mazowieckim) zwiększy atrakcyjność miejscowości w których powstały, Dostosowanie urządzeń siłowni dla osób niepełnosprawnych oraz montaż urządzeń placu zabaw skierowanych do dzieci starszych, ograniczy wykluczenie tych grup, oraz zachęci do uczestnictwa we wspólnych wyjściach czy zabawach. Powiązanie parków z istniejącymi szlakami rowerowymi stworzy kompleksową ofertę spędzania wolnego czasu w gronie rodzinny lub przyjaciół.
Ogólnodostępny park rekreacji w Gminie Radzymin jest zlokalizowany w centrum miejscowości Stare Załubice. Znajduje się w pobliżu OSP oraz istniejącego placu zabaw dla dzieci. Zagospodarowanie działki będzie dostosowane do planowanych elementów małej architektury wraz z wydzielonymi i ukształtowanymi ścieżkami, oraz powierzchniami zielonymi. W ramach realizacji projektu zostaną zamontowane:
 tabliczka informacyjna;
 ławki;
 stojak na rowery;
 stacja napraw rowerów;
 kosz na odchody zwierzęce;
 makiety ryb 3D;
 stół do tenisa stołowego;
 urządzenia siłowni zewnętrznej - biegacz + orbitrek;
 urządzenia siłowni zewnętrznej - wyciąg górny + wyciskanie;
 urządzenia siłowni zewnętrznej - prasa nożna + wioślarz;
 urządzenia siłowni zewnętrznej - ławka do ćwiczeń.

Ogólnodostępny park rekreacji w gminie Dąbrówka jest zlokalizowany w miejscowości Kuligów niedaleko rzeki Bug. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu, wraz z wydzieleniem i ukształtowaniem ścieżek i powierzchni zielonych. Zagospodarowanie działki jest dostosowane do planowanych elementów małej architektury. W ramach realizacji projektu zostaną zamontowane:
 tabliczka informacyjna;
 ławki;
 stojaki na rowery;
 stacja napraw rowerów;
 kosz na śmieci;
 kosz na odchody zwierzęce;
 piaskownica;
 zestaw zabawowy typu orle gniazdo;
 zestaw zabawowy linowy;
 makiety ryb 3D – ryby w naturalnych rozmiarach rekordów wędkarskich;
 urządzenia siłowni zewnętrznej – biegacz + orbitrek;
 urządzenia siłowni zewnętrznej – wyciąg górny + wyciskanie;
 urządzenia siłowni zewnętrznej – prasa nożna + wioślarz;