Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych do DPS w Radzyminie

860
Wniosek o dofinansowanie projektu złożono w dniu 27.02.2020 r. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i otrzymał dofinansowanie. Umowa została podpisana 20.08.2020 r.
Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. W przypadku złożonego projektu celem była likwidacja barier transportowych.
W ramach projektu zakupiono samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Radzyminie, który zapewnia opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym oraz osobom z chorobą Alzheimera. Obecnie pensjonariuszy przewozi się samochodem zakupionym w 2006 r. Jest to samochód wyeksploatowany i wymaga częstych remontów i doraźnych napraw. Poza tym przystosowany jest do przewozu tylko jednej osoby na wózku inwalidzkim. Obecnie w placówce przebywa 36 pensjonariuszy poruszających się na wózkach. Biorąc pod uwagę ilość wszystkich osób potrzebujących, jest to niewystarczająca ilość miejsc.
Zakup nowego samochodu znacząco poprawi samopoczucie mieszkańców oraz usprawni funkcjonowanie placówki.

Całkowita wartość projektu – 155 964,00 zł
Przyznana kwota dofinansowania – 81 000,00 zł