Wersja archiwalna strony

Jesteś tutaj:

Zakup samochodu do przewozu ON dla ŚDS Caritas DWP w Radzyminie

2848
Wniosek o dofinansowanie projektu złożono w dniu 25 kwietnia 2017 r. Wniosek pomyślnie przeszedł ocenę i otrzymał dofinansowanie.

ŚDS jest powiatową placówką dziennego pobytu przeznaczoną dla 25 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Korzystają z niej podopieczni z Kobyłki, Wołomina, Marek, Klembowa i Dąbrówki, którzy do siedziby dowożeni są samochodem przystosowanym do tego celu. Poprzedni samochód z 2004 r. o przebiegu blisko 440 tyś. km. wymagał częstych kosztownych remontów, a zużyte elementy sprawiały, że nie był już bezpieczny dla osób korzystających z niego. Pojazd ten nie był też przystosowany do przewozu osób na wózkach, co sprawiało, że osoby korzystające z wózków musiały być do pojazdu wnoszone i wynoszone.
Nowy samochód zapewnia uczestnikom możliwość korzystania ze świadczeń ŚDS, dzięki czemu nabywają sprawności niezbędne do funkcjonowania w codziennym życiu, zwiększa się stopień samodzielności, umiejętność samoobsługi, oraz rozwój zdolności i zainteresowań.


Całkowita wartość projektu – 119 248,50 zł
Rozliczone dofinansowanie – 72.000,00 zł